Rehabilitation of industrial warehouse

Rehabilitació de nau industrial APM Terminals Barcelona
Ronda del Port 233- Barcelona C.P.08039 E 430317.0, N 4578695.9 (ED50 UTM 31N)

Promotor: APM Terminals Barcelona

Arquitecte: Pau Díez i Oliva-INARQ Consultors SLP

Estructura: Llorenç García Geira

Arquitecte Tècnic: Mercè Torrens Balaguer

Actuacions:

- Reparació de formigó armat – Substitució de coberta -Reparació de estructura metàl·lica de coberta – Implementació d’elements protectors

Constructor: ACIEROID

Superfície intervenció: 3.600 m2

Any Projecte: 2017

Any Execució: 2018

Comments are closed.