Reform and expansion of the “Els Propis” Cultural Center

Reforma i ampliació de Centre Cultural Fundació Privada PRO-CAT
c/Via Julia 201-203 Barcelona C.P.08042 E 431419,3, N 4588510,1 (ED50 UTM 31N)

Promotor: Fundació Privada PRO-CAT

Arquitecte: Pau Díez i Oliva-INARQ Consultors SLP

Noticies relacionades:

Nou Barris.net

Federació d’ateneus de Catalunya

Beteve.cat/societat

Concepció estructural: Llorenç García i Geira

Estructura: Josep María Estivill

Arquitecte Tècnic: Mercè Torrens Balaguer

Actuacions: – Enderrocs cobertes i zones obsoletes – Reforç de fonaments i nous fonaments amb micropilots TITAN – Nova construcció de 3 plantes (ampliació en 2 plantes l’edificabilitat d’origen) – Caracterítzació de façana amb brise-soleil vertical

Constructor : CPM

Superfície intervenció: 1.147 m2

Any Projecte: 2019-2020

Inici Execució:

Comments are closed.