Gran Hotel Balneari Blancafort – Rehabilitació Energética de Instal·lacions Térmiques.

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT   Rehabilitació Energética de Instal·lacions Térmiques. Promotor: Gran Hotel Balneario Blancafort
Ubicació: C/ Mina, 7 08530 La Garriga – Barcelona (Spain)

UTM31N – ETRS89 X440650.8 Y4614692.0

Promotor: Gran Hotel Balneari Blancafort.
Proveïdor SE: Sistemas Energéticos SOLVIS Ibérica S.L.
Consultor Energètic: INARQ CONSULTORES S.L.P.
Instal·lador: BOSQUE INSTAL·LACIONS S.L.
Any Execució Fase 1 i 2: Gener – Juliol 2014


Demanda :

1.) CALEFACCIÓ i ACS per a 5 edificis amb un total de 155 habitacions (85 Habitacions Dobles Deluxe/Twin, 38 habitacions individuals, 17 Junior Suite y 15 Suites).

2.) 3 PISCINES INTERIORS a 40º, 36º y 35º


Templarium

3.) PISCINES EXTERIORS a 30º

Piscinas Exteriores

Intervencions:

Instal·lació de 1 SOLVIS Strato XXL de 7.000 litres i 2 unitats SOLVIS Vital3 per a “gestió intel·ligent del calor”.

1.1) Substitució de 8 bombes existents de 2Kw a 5Kw per 5 noves bombes de 300W a 600W adequades a la nova gestió del calor SOLVIS.

1.2) Eliminació de 2 dipòsits de 2.000 litres per a ACS i 4 dipòsits de 2.000 litres per a calefacció. Volum total d’acumulació eliminat = 12.000 litres. Volum actual d’acumulació en sistema SOLVIS = 0 litres.

1.3) La instal·lació pasa a ser considerada com de baix risc de legionella: disminució del consumo d’energía per a tractament térmic, disminució del cost de mantenimient i augment de la seguretat per als usuaris.

1.4) Disminució del 70% en la utilizació d’aigua termal per a ACS (disminució del cost de taxa per aforament d’aqüífer termal)

2.) Substitució de 5 bombes existents de 2Kw per 3 noves bombes de 125W adequades a la nova gestió del calor SOLVIS.

3.) Eliminació de 6 bombes existents de 2Kw a 3Kw per 4 noves bombes de 125W adequades a la nova gestió del calor SOLVIS.

Resultats d’estalvi verificats:

Durant la renovació térmica sense interrupció del servei a clients, s’han posat en funcionament nous punts de servei i s’ha augmentat la ocupació en un 10%. Considerant aquest augment de demanda, la eficiéncia energética de la instal·lació SOLVIS supera el 45% d’estalvi en el consum combinat d’electricitat i gas. No es disposa en l’actualidad de camp de captació solar.

Altres guanys:

La eliminació dels 6 dipòsits d’acumulació del sistema d’ACS i Calefacció que s’utilizaven d’origen en el Hotel, ha permés alliberar més de 200m2 de superficie en la zona de instal·lacions.

Inici de les actuacions: Gener 2014

Amortizació programada: Gener 2015Comments are closed.