Construcció amb sistemes de qualitat

Un millor control del cost de la construcció, un millor control de qualitat, una major resistència del materials d’estructura, una major rapidesa d’execució i reducció dels riscos d’obra, quan projectem i construïm amb sistemes industrialitzats i modulars.

Solucions per a qualsevol edificació, amb especial atenció als edificis d’habitatge i els equipaments.

El lloc, l’entorn, el clima, el programa funcional, la energia, l’accessibilitat, el transport, juntament amb els factors d’importància habitual pel client, el caràcter o imatge de l’edifici i l’economia, son aspectes a considerar en qualsevol projecte d’edificació, però tractats molt especialment en la construcció industrialitzada.

Trobem la millor solució constructiva pel seu edifici en col·laboració amb els fabricants, sense perdre el caràcter propi de l’encàrrec i amb el màxim control de qualitat de cada sistema.

La implantació de sistemes industrialitzats i de instal·lacions permet conèixer la inversió i la seva amortització sense sorpreses posteriors.

Construir amb sistemes es habitar amb garantia.

Encarregui a mida el seu edifici industrialitzat per aconseguir el rendiment de la seva estètica i els objectius de la sostenibilitat.

-

 


-

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Podem oferir:

Estudi previ de viabilitat, projecte i direcció de les obres, relació tècnica entre client i fabricants.

Comments are closed.