Informe de l’estat de l’edifici

INFORME DE L’ESTAT DE L’EDIFICI des de 350€

Informe de patologies, estudis valorats, informe normatiu i urbanístic.

Destinatari: Qualsevol propietat d’edifici, gabinet jurídic, constructor, etc, que desitgi un informe envers algun aspecte particular o general de l’estat actual del immoble.

Condicions del servei tècnic ofertat: desplaçament, inspecció visual, informe de l’estat actual d’edificis situats en la ciutat de Barcelona, des de 350€ (IVA no inclòs). Oferta de preu a estudiar segons l’objecte de l’encàrrec, localització de l’edifici i necessitat d’ampliació del informe a estudi de patologies i/o projecte de reparació.

En cas de ser necessari el visat del col·legi professional, el cost serà a càrrec del client.

També podem oferir informar presencialment en les seves juntes de propietaris en la ciutat de Barcelona a un preu de 90€ la hora d’assistència (IVA no inclòs). Per altres localitzacions consulti preu.

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Normativa d’aplicació: Depenent del tipus d’edifici i encàrrec.

Comments are closed.