Reducció del consum en enllumenat

Reducció significativa de la despesa elèctrica utilitzada en il·luminació per empreses patrimonials, organismes públics, fundacions,
locals i naus comercials, comunitats de propietaris i particulars.

Estudiem l’estalvi en enllumenat al que els seus edificis és candidat.

En els últims anys les poblacions i ciutats han augmentat notablement l’enllumenat dels espais urbans. La contaminació lumínica es una realitat amb forta incidència també en el consum energètic. Es proposen solucions dirigides a renovar el disseny i funció de l’enllumenat urbà, i també incorporació de la tecnologia led en il·luminació.

De igual manera, a l’interior dels edificis el consum relacionat amb la funcionalitat i el confort requereix d’un acurat estudi per aconseguir controlar la despesa en il·luminació.

També en els edificis la tecnologia led permet disminuir considerablement el consum elèctric, junt altres avantatges com son la disminució del calor aportat, el benefici econòmic, una major eficiència, una millor visió, lluminositat, major durabilitat i rapidesa de muntatge, tot pel respecte mediambiental.

Per aconseguir el màxim rendiment en il·luminació, la llum produïda ha de correspondre amb el consum energètic.

Els antics filaments per a llum incandescent consumeixen gran part de la energia acumulada generant calor. La tecnologia LED només utilitza l’energia necessària.

Contacti amb nosaltres, el nostre equip de tècnics especialitzats estudiaran el seu edifici i verificaran l’estalvi resultant
en reconversió a led.

 ——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Podem oferir:

Informe previ de consum i estalvi d’enllumenat, Subministra i Muntatge, Reciclatge dels residus lumínics existents, Manteniment

Comments are closed.