L´Empresa

 

L’Empresa al seu servei.

- INARQ CONSULTORS S.L.P. al servei del client, li ajudarà en les seves idees i necessitats de planificació, construcció, reforma, rehabilitació i conservació, desenvolupant projectes técnics, realizant el seguiment de les obres i assessorant durant els procesos de gestió propis del sector de l’edificació i obra civil.
La estructura organizativa de la empresa facilita una amplia col·laboració de professionals qualificats, permetent fer front als diferents condicionants del projecte i l’obra des de una única coordinació multidisciplinar al servei del client.
El nostre origen, localitzat en la consultoría tècnica pel sector públic, s’ha anat ampliant amb els anys cap al sector privat, aportant al client particular els coneixements, eines i la qualitat del producte incorporats a la empresa en la seva amplia experiencia amb l’administració pública.
 

Fundació i sectors de desenvolupament.

- INARQ CONSULTORS S.L.P neix a l’any 1995, amb l’objectiu social d’assessorar i desenvolupar estudis, projectes i direcció d’obres relacionades amb el sector de la construcció, enginyeria i obra civil.
Inicialment centre els seus serveis en l’activitat de la ingenyeria hidràulica (sanejament), traçat viari (carreteres, camins, rotondes) i consultoría per constructors.
Durant el transcurs dels anys, s’incorpora l’empresa al sector de l’arquitectura, liderada de manera independent des de 1993 per Pau Díez i Oliva, arquitecte i gerent de INARQ CONSULTORS S.L.P. aportant la potència de la innovació assequible, el disseny funcional, el manteniment i la conservació de les edificacions.
L’experiència i coneixements adquirits, com a resultat de la iniciativa multidisciplinar (Arquitectura, Urbanisme, medi ambient, Enginyeria civil i de Instal·lacions), aplicada transversalment a les necesitats de projectes i obres, permet actualment una perspectiva professional de qualitat, atenta als interessos de cada encàrrec i al seu entorn de formalització, coordinant la gestió, el desenvolupament tècnic, energètic i econòmic dels projectes i la seva realitat en obra.
S’ofereix així la possibilitat de gestió integral dels projectes i direccions d’obra, sovint implicant a ambdòs sector (arquitectura i enginyeria).
 

Especialitats.

-Projectes i Direcció d’obres en l’àmbit de la promoció, construcció i conservació, tant en règim públic com privat, en els sectors especialitzats en edificació, reforma, rehabilitació, urbanització i enginyeria civil.
- Assessorament tècnic, certificats, dictàmens, inspeccions tècniques d’edificis, certificació d’eficiencia energética i estudis vinculats amb la promoció de l’edifcicació, la seva possibilitat urbanística i viabilitat econòmica, la construcció, el manteniment i la conservació de les edificacions.

 

Comments are closed.