Estudi previ per inversors

ESTUDI PREVI PER INVERSORS des de 550€

Estudi de vinculació urbanística, de superfície potencial i d’aproximació econòmica de les promocions.

 

Destinatari: promotors i/o inversors que necessitin conèixer l’estimació prèvia del seu projecte apropant la realitat normativa, urbanística i d’estimació econòmica.

Condicions del servei tècnic ofertat: Des de 550€ (IVA no inclòs). Consultes urbanístiques a la ciutat de Barcelona, pre-estudi funcional i valoració prèvia per a una promoció de fins a 750m2 de superfície construïda. Per altres superfícies i localitzacions realitzarem un pressupost personalitzat.

El cost de informes urbanístics o altre necessari o taxes necessàries per desenvolupar l’encàrrec, no queden incloses en l’objecte dels treballs.

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Normativa d’aplicació: Municipal, CTE, etc segons el tipus d’obra.

Comments are closed.