L’Equip

Equip Humà.


Coordinador d’Equips – Pau Díez i Oliva.

Responsable Àrea d’Arquitectura – Pau Díez i Oliva
- Arquitecte per la ETSAB en 1993.
- Col·legiat núm. 24697-2 en l’ I·lustre Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
- Exercici de la professió des de 1993, desenvolupant projectes de promoció pública i privada en l’àmbit de la edificació, reforma, rehabilitació i urbanització.
- Soci de INARQ consultores S.L.P. des de 1995, coordinant projectes i direccions d’obra d’enginyeria civil, i des de 2004 com autor de projectes i direccions d’obra en promoció privada d’habitatge plurifamiliar.
-Diplomat en Eficiència Energètica, Rehabilitació, Industrialització i Facility Management. Consultor homolgat SOLVIS.
- Col·laborador amb la Generalitat de Catalunya des de 1993, en els seus plans de desenvolupament d’ urbanizació, infraestructures, edificis de serveis i conservació del patrimoni immobiliari, autor de projectes i director de les obres.
- Membre de la Plataforma Passivhaus para el Mediterráneo 2010-2013.
- Membre de l’Agrupación AUS (Arquitectura i Sostenibilidad del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).
Responsable Àrea de Enginyeria Civil – Sergio Julian García.
- Enginyer de Camins Canals i Ports. UPC 1984
- Director Tècnic de Ferrocivil S.A. fins 1995
- Exercici de la Professió Lliberal des de 1997
- Membre de ACHE.
- Membre de Perits Judicials del Col·legi d’Enginyers de Camins, C. i P. en els grups d’Estructures, Transports i Urbanisme.
- Autor de projectes i director d’obres d’enginyeria civil, traçats ferroviaris i de carreteres, calculista d’estructures, estudis de seguretat i salut d’obra civil, Pla de Control de Qualitat (PCQ), Sistemes d’Assegurament de la Qualitat. Peritatges Judicials
Departament de projectes.
Lucía Rodríguez Fernández
– Arquitecta per la ETSAB en 2001.
– Col·legiada nº 33.305-0 en el I·lustre Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
– Arquitecte projectista: elaboració dels models tridimensionals, representació virtual del projecte i espai públic, desenvolupament projectes de interiorisme.
Eva Palacios Martín
– Arquitecta per la ETSAB en 2000.
– Col·legiada nº 33.227-5 en el I·lustre Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
– Tècnica de Tasació.
– Arquitecte projectista: elaboració, redacció i delineació de projectes bàsics i d’execució de immobles de diverses tipologies, adequació de locals per a complexos cinematogràfics i aixecament de plànols.
Suport enginyeria tècnica i medi ambiental.
Jaume Perna Bernat
Enginyer tècnic Industrial, director OTP – serveis d’enginyeria.
Hector Fernández
Enginyer tècnic, Coordinador Tècnic OTP – serveis d’enginyeria
Suport Càlcul, Disseny estructural i Patologies Estructurals .
Llorenç García i Geira
- Arquitecte Col·legiat núm. 13.206-3 (1983) en l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
- Membre fundador de l’ACE núm.27
- Membre de l’agrupació d’arquitectes experts i pericials i forenses del COAC.
- Membre de la llista de perits judicials del COAC.
Eduardo Doce Goicoechea
- Arquitecte Col·legiat núm.16.306-6 (1987) en l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
- Membre de l’ACE.
Direcció de construcció i Responsable Seguridad i Salud en projecte i obra.
Mercè Torrens Balaguer.
-Arquitecta Técnica (UPC 1.999), especialitat de Rehabilitació.
-Colegiada núm.9.313 CAATEEB(Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona)
-Activitat: Projectes, Obres i Gestió en Rehabilitació d’edificis, interiorisme i Seguritat i Salut en les obres.
-Membre de la llista de perits judicials del CAATEEB.
Col·laboradors en Direcció de Construcció i Seguretat i Salut en les Obres.
Josep Maria Estivill Rodríguez.
- Arquitecte Tècnic per la EUATB en 1986
- Col·legiat n 6276 en el Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona).
Xavier Gandarillas Casado.
- Arquitecte Tècnic per la EUATB en 1985.
- Enginyer d’Edificació per la EPS, Universitat de Lleida en 2011.
- Master en Gerència d’empreses immobiliaries i constructoras per l’Universitat de Lleida curs 1991-93.
- Col·legiat núm. 390 en el Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Lleida (CAATEE Lleida).
- Exercici de la professió des de 1985
- Project Manager de promocions d’edificació residencial privada.


Disposem també de col·laboradors habituals en Topografia i Geotècnia, indispensables en projecció d’obra nova, aixecament de dades per inventari patrimonial, reformes amb afecció al subsòl, i desenvolupament viari i ordenació urbana.

Agrupacions i Organismes vinculants.

  • PEP – Plataforma Edificació Passivhaus per al Mediterràni 2013
  • AUS – Arquitectura i Sostenibilitat.
  • COAC – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
  • RELI – Registre Electrònic Licitadors de Catalunya
  • CICCP – Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
  • ASEMAS – Asseguradora de Responsabilitat Civil Professional.

Comments are closed.