Certificat d’habitabilitat de segona ocupació

CERTIFICAT D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ des de 102€

Document per a la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat de segona ocupació.

Destinatari: Particular, Comunitat de propietaris o Patrimonial d’edifici d’habitatges a qui sigui necessari disposar del certificat d’habitabilitat de segona ocupació per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat a la Generalitat de Catalunya.

Condicions del servei tècnic ofertat: desplaçament, inspecció visual de l’habitatge, model oficial de certificat positiu i visat electrònic, tot per 102€ (IVA no inclòs) per aquells habitatges situats a la ciutat de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet centre i Badalona centre. Per altres localitzacions consulti preu.

Si necessita la nostra gestió per presentar la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat al registre de la Generalitat de Catalunya, el preu del servei es facturarà a 20€ (IVA no inclòs). La taxa de la Generalitat de Catalunya per sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat serà a càrrec del client.

Els preus ofertats son unitaris, poden disminuir en cas d’agrupar més de d’un certificat en el mateix edifici.

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Normativa d’aplicació: Decret 141/2012 de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. DOGC núm.6245 de 2.11.2012

DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

DOGC Núm.6245 2.11.2012

Comments are closed.