Gestió intel·ligent del calor

Estudiem la millora energètica del seu edifici en ACS i calefacció.
La rehabilitació energètica activa posa al seu abast l’estalvi a curt termini.
Gestió del calor adaptable a la instal·lació existent amb flexibilitat pel futur. Des d’un 30% d’estalvi en producció de calor.

La rehabilitació energètica dels edificis té com objectiu principal la disminució de la demanda d’energia. De manera passiva podem millorar l’aïllament tèrmic dels nostres edificis, dissenyar noves pells de l’edifici i rectificar els punts crítics de la construcció, però també podem actuar de manera activa incidint en els equips de producció i consum, o el que és millor, incorporant la “Gestió Intel·ligent del Calor” per al cas de l’aigua calenta sanitària i la calefacció.

La “Gestió Intel·ligent del Calor (GIC)” permetrà inversions econòmiques amb recuperació a curt termini, les quals faran possible l’estalvi real per aconseguir el fons de conservació necessari en la rehabilitació passiva vinculada a edificis existents, i seguir sumant cap a ser un edifici ben conservat i més eficient.

Canviant el concepte d’acumulador a producció instantània aconseguim estalvi i salubritat. Existeixen
diferents fons d’energia, però aquestes no escalfen els nostres espais directament, qui ho fa és l’aigua calenta. L’aigua és la clau.

La GIC no es un model de producte sinó un sistema de calefacció modular en continua evolució des de fa més de 15 anys. Si les seves necessitats creixen el seu sistema de calefacció també, permetent en el futur poder acoblar una nova caldera, col·lectors solars, biomassa, xemeneia de llenya, etc.

Quan decideixi actualitzar la seva calefacció, tot modularment i pas a pas.

La “Gestió Intel·ligent del Calor” és un sistema modular adaptable al present i al futur, millorant l’accés dels usuaris a un alt estalvi energètic en els seus edificis.

Consulti al nostre equip de tècnics, elaborarem el seu estudi a mida.


——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Podem oferir:

Informe Previ, Monotorització (Prelog), Oferta i compromís d’estalvi, Productes de Finançament energètic, Instal·ladors homologats, Manteniment a distància i presencial.
-
-
-
-

PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011-2020

El “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020” es la segona edició del pla nacional redactat per l’IDAE, on, en l’apartat de l’Edificació (pàg.192), fa referència als serveis amb major incidència en el consum energètic dels edificis, com son les instal·lacions tèrmiques de calefacció, producció d’aigua calenta sanitària, il·luminació, ventilació, climatització i resta d’equipament de cada tipologia d’edificació. Aquest consum en els edificis suposa el 26,10% del consum d’energia final nacional per usos energètics (any 2010).

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11905_PAEE_2011_2020._A2011_A_a1e6383b.pdf

Comments are closed.