Canvi de baranes en macro comunitat

Substitució de baranes a inox AISI316 Comunitat de Propietaris Joan Alcover 5-15
c/Joan Alcover 5-15 Barcelona (Barcelonès) C.P.08031 E E430952.9, N4586802.2 (ED50 UTM 31N)

Geogràfica – ETRS89 *

Promotor: Comunitat de Propietaris.

Actuacions:

-Desmuntatge baranes existents     -Muntatge d enoves baranes AISI316. -Reparació de balcons

Promotor: C.P. Joan Alcover 5-15

Arquitecte: Pau Díez i Oliva.

Constructor: PROSS Rehabilitació d’Edificis

Superfície intervenció: 72 habitatges (2.166 m2)

Any Projecte: 2015

Any Execució: 2016-2017

Comments are closed.