Reparació d’elements externs de façanes i terrats.

Reparació d'elements externs c/Nadal 20 Reparació de elements externs i terrats. Comunitat de Propietaris Nadal 20
c/Nadal  20 – Barcelona (Barcelonès) C.P.08030 E 432163.7, N 4586742.4 (ED50 UTM 31N)

Geogràfica – ETRS89 *    2.188133 , 41.429387

Promotor: Comunitat de PropietarisNadal 20..

Actuacions:

-Reparació de fisures en front de forjats. -Manteniment de fixació de baranes. -Reparació d’esquerdes en ràfecs de coberta. -Impermeabilització de terrats i ràfecs.

Promotor: C.P. Nadal 20

Arquitecte: Pau Díez i Oliva.

Constructor: PROSS Rehabilitació d’Edificis

Superfície intervenció:

Any Projecte: 2015

Any Execució: 2015

Comments are closed.