CLUB NATACIÓ BANYOLES – Rehabilitació Energètica de Instal·lacions Tèrmiques.

CLUB NATACIÓ BANYOLES Rehabilitació Energètica de Instal·lacions Tèrmiques. Promotor: CNB.
Ubicació: Pg. Antoni Gaudí 3, Banyoles. UTM31N – ETRS89 X: 480081.5Y: 4663463.3

Promotor: Club Natació Banyoles

Proveïdor de sistema energétic: SOLVIS Ibérica S.L.

Suport Energétic SOLVIS: INARQ CONSULTORES S.L.P.

Instal·lador: Homologat SOLVIS.

Any Execució: 2015.

Demanda :

1.) Aigua Calenta Sanitària, recircul·lació, deshumectació, calefacció i clima de piscina interior i exterior.

Vista exterior de la piscina

Intervencions:

Instal·lació de 1 SOLVIS Strato de 5.000 litres i unitats SOLVIS Vital3 per a “gestió intel·ligent del calor”.

1.1) Eliminació de dipòsits d’acumulació i d’inèrcia. Volum total d’acumulació eliminat (3 dipòsits)= 12.000 litres. Volum total d’inèrcia eliminat (2 dipòsits) = 2.000 litres.

Volum actual d’acumulació amb sistema SOLVIS = 0 litres = Producció d’ACS sense acumuladors ni dipòsits d’inercia.

1.2) Es conserven les calderes existents. Amb sistema SOLVIS s’optimitza el sistema de funcionament de les calderes.

1.3)  S’optimitza el sistema de recuperació de calor de la planta dehumectadora.

1.4)  Es canvien bombes amb una potència global de 15Kw, per 6 noves bombes (4 per calefacció + 2  per calderes), amb una potència global de 1,4 Kw.

1.5) El sistema queda preparar per rebre un futur camp de captació solar.

Resultats d’estalvi verificats:

Realitzada la renovació tèrmica sense interrupció del servei a clients, s’aconsegueix garantitzar la temperatura de confort sense caigudes en la simultaneïtat. L’Eficiència Energètica de la instal·lació SOLVIS supera el 30% d’estalvi.

Altres Guanys:

La eliminació dels dipòsits d’acumulació del sistema d’ACS ha permès disposar d’una instal·lació de baix risc en legionel·la, amb un estalvi associat al menor cost del compliment de protocols i a la disminució del manteniment periòdic.

La menor necessitat d’espai per a la instal·lació de producció d’ACS i calefacció,  a permès alliberar més de 150 m2, els quals el centre podrà utilitzar per altres usos (p.ex. aparcament de bicicletes, etc).

Inici de les actuacions: 2015

Amortització programada: 3,6 anys

Comments are closed.