VELÒDROM MUNICIPAL HORTA – Rehabilitació Energètica de Instal·lacions Tèrmiques.

VELODROM MUNIICPAL HORTA   Rehabilitació Energètica de Instal·lacions Tèrmiques. Promotor: IBE.
Ubicació: Pg. Vall d’Hebron, 185-201, Barcelona.
UTM31N – ETRS89 X:428823.7 Y:4587746.7

Promotor: Institut Barcelona Esports (IBE)

Proveïdor de sistema energétic: SOLVIS Ibérica S.L.

Suport Energétic SOLVIS: INARQ CONSULTORES S.L.P.

Instal·lador: Homologat SOLVIS.

Any Execució: 2015

Demanda :

1.) ACS per a dutxes de 16 vestuaris i recircul·lació.

Intervencions:

Instal·lació de 1 SOLVIS Strato de 3.200 litres i 1 unitat SOLVIS Vital3 per a “gestió intel·ligent del calor”.

1.1) Eliminació de dipòsits d’acumulació. Volum total d’acumulació eliminat = 6.000 litres. Volum actual d’acumulació amb sistema SOLVIS = 0 litres = Producció d’ACS sense acumuladors.

1.2) Nova instal·lació amb camp de captació solar de 51 m2 (36,21Kw).

1.3) Estació d’ACS instantània de 120 litres/minut.

Resultats d’estalvi verificats:

Realitzada la renovació tèrmica sense interrupció del servei a clients, s’aconsegueix garantitzar la temperatura de confort sense caigudes en la simultaneïtat. L’Eficiència Energètica de la instal·lació SOLVIS amb camp solar comporta un 65% d’estalvi.

Altres Guanys:

La eliminació dels dipòsits d’acumulació del sistema d’ACS ha permès disposar d’una instal·lació de baix risc en legionel·la, amb un estalvi associat al menor cost del compliment de protocols i a la disminució del manteniment periòdic.

Inici de les actuacions: 2015

Amortització programada: 4 anys estratificador, 7 anys camp de captació solar.

Comments are closed.