Monthly Archives: January 2013

NOU DECRET D’HABITABILITAT 141/2012 30 Oct.

El Nou Decret d’Habitabilitat de la Generalitat de Catalunya 141/2012 de 30 d’octubre, introdueix canvis en l’anterior derrogat, entre altres el significatiu referent a l’ocupació de l’habitatge descrit en el seu article núm.4, es pretent així regular l’abús d’ocupació que hi ha en alguns habitatges; tanmateix, queden afectades activitats comercials de lloguer, les quals complint amb l’anterior criteri, ara han de reduïr la seva oferta d’ocupació per complir el vigent decret.

Enllaç:   DECRET 141/2012 de 30 d’octubre pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.