Monthly Archives: April 2013

ES BUSCA

ES BUSCA: Edifici d’habitatges plurifamiliar a Barcelona i Àrea Metropolitana amb serveis centralitzats d’aigua calenta sanitària i calefacció. Si el seu edifici disposa de serveis centralitzats d’ACS i/o calefacció, posis en contacte amb nosaltres. Tota instal·lació amb baix rendiment pot millorar quan s’incorpora la “Gestió Intel·ligent del Calor”. Estudiarem el seu cas concret.